Okuliare

Vyhraj Volkswagen Tiguan na víkend

Pripravili sme si pre Vás skvelú súťaž o Volkswagen Tiguan na víkend.
Stačí si zakúpiť v našich Optikách DIAMOND v Snine alebo Sobranciach okuliare a vyplniť súťažný kupón.
Súťaž trvá od 24.1.2017 do 31.3.2017
Výhercu vyžrebujeme 1.4.2017

Pravidlá súťaže – Vyhraj VW Tiguan na víkend

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť HARSON, s.r.o. so sídlom Strojárska 1832/93, 069 01 Snina, IČO 44 889 674 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sr, vložka 21902/P.
 2. Súťaž trvá od 24.1.2017 do 31.3.2017.
 3. Do súťaže sa môže zapojiť, každý nad 18 rokov.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je kúpa okuliarov v Optikách DIAMOND v Snine alebo Sobranciach a vyplnenie súťažného kupónu.
 5. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 6. Hodnota ceny je približne 30.000Eur.
 7. Podmienkou získania výhry je kúpa okuliarov a v prípade výhry vyzdvihnutie auta.
 8. Výherca sa určí zlosovaním vyplnených kupónov v pondelok 3.4.2017.
 9. Výhra bude odovzdaná na víkend po dohode organizátora s výhercom.
 10. Výherca stráca nárok na výhru ak neodpovie na telefónne oznámenie do jedného mesiaca.
 11. V prípade predčasného ukončenia súťaže organizátor poskytne náhradnú cenu.

Doplňujúce informácie:

Prenájom vozidla VW Tiguan pre výhercu je na víkend (tj. od soboty 08:00 do pondelka 07:00 hod.). Limit kilometrov je 1000, prípadne odjazdené kilometre navyše tj. nadlimit 0,37 €/km bez DPH. Vozidla sú riadne poistené a majú diaľničnú nálepku. Vozidlo odchádza s plnou nádržou a rovnako tak je ho potrebné vrátiť, tj. dotankované.

V prípade poistnej udalosti/ krádeži klient znáša výherca spoluúčasť vo výške 332 € bez DPH.

 

Informácie o ochrane osobných

Právne informácie o ochrane osobných údajov Spoločnosť HARSON, s.r.o. Strojárska 1835/93, 069 01 Snina IČO: 44 889 674 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sr, vložka 21902/P (ďalej „organizátor“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

 • priezvisko, meno účastníka,
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • korešpondenčná adresa (iba u výhercu).

Osobné údaje súťažiacich na kupónoch budú skartované najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry výhercom súťaže. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže súťažiaci svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: harson@harson.sk alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa.